eNIBCO Logo  
Ograniczenia systemu
  • System NIBCO może współpracować z różnymi związkami chemicznymi. Każdorazowo należy to jednak uzgadniać z NIBCO Sp. z o.o. zwracając się z prośbą o wydanie pisemnej aprobaty, podając rodzaj związku, stężenie, temperaturę pracy, ciśnienie.
  • Systemu NIBCO nie wolno stosować do instalacji sprężonego powietrza, gazu. Nie nadaje się również do systemów centralnego odkurzania.
  • Wszelkie źródła ciepłej wody użytkowej (kotły, piece, rozdzielacze wymienników), mające zasilać instalację wykonaną z PVC-C, winny być zaopatrzone na wyjściu w sprawne urządzenie termostatyczne eliminujące możliwość dostania się do instalacji wody o temperaturze przekraczającej dopuszczalną. Instalację dla zabezpieczenia przed bezpośrednim podgrzewaniem przewodów przez źródło ciepła powinno się podłączać poprzez króćce metalowe długości min. 25 cm w przypadku pieców ściennych. Przy piecach stojących zaleca się stosować króćce długości 1 m (dot. w szczególności urządzeń, których powierzchnie zewnętrzne mogą osiągać wysoką temperaturę). Nie należy stosować kotłów opalanych węglem lub drewnem do instalacji z PVC-C.

Możliwość stosowania rur PVC-C NIBCO do c.w.u. przy piecach przepływowych, tak gazowych jak i elektrycznych, ustala producent tych pieców. Producent ustala również sposób zamontowania rur do pieca (doprowadzenie i odprowadzenie wody).

Aktualności

 

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc