eNIBCO Logo  
Montaż instalacji PVC-C i PVC-U
Sposób montażu instalacji PVC-U i PVC-C w systemie NIBCO

 

1. Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. łączenie "na sucho". Rura powinna swo­bodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki.

 

2. Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury.

Ciecie rur najlepiej jest wykonać...3. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Końcówki przeciętych rur należy zfazować4. Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. Przy technologii jednostopniowej, tj. przy użyciu kleju ONE STEP, nie jest konieczne użycie oczyszczacza.

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem5. Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa.

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min6. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałe­czek kleju.

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek7. Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych i zalecanych przez NIBCO Sp. z o.o.Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych8. Przy łączeniu z innymi systemami bądź urzą­dzeniami do instalacji wody zimnej można stosować złączki z gwintem zewnętrznym PVC-U. Przy instalacjach wody ciepłej stoso­wać połączenia śrubunkowe.

Przyłączeniu z innymi systemami bądź urzą­dzeniami do instalacji

 

W naszej ofercie znajdują, się wszelkie niezbędne akcesoria, narzędzia oraz kleje. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW, w której zamieściliśmy wiele praktycznych rad dla wykonujących instalacje w systemie NIBCO.

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc