eNIBCO Logo  
Montaż instalacji miedzianej

INSTRUKCJA MONTAŻU - lutowanie

Lutowanie miękkie - polega na łączeniu elementów w temperaturze do 450°C i stosowane jest w:

 • instalacjach ciepłej i zimnej wody
 • instalacjach centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C

 

 

 1. Rurę przecinamy prostopadle do jej osi specjalnym obcinakiem lub piłką do metalu.

  Usuwamy zadziory, których ewentualne pozostawienie uniemożliwiłoby wykonanie prawidłowego połączenia...

 2. Usuwamy zadziory, których ewentualne pozostawienie uniemożliwiłoby wykonanie prawidłowego połączenia oraz zakłócałoby przepływ mediów. Należy unikać fazowania końca rury.

  Usuwamy zadziory, których ewentualne pozostawienie uniemożliwiłoby wykonanie prawidłowego połączenia...

 3. Łączone powierzchnie czyścimy za pomocą szczoteczki, włókna niemetalicznego lub papieru ściernego drobnoziarnistego, aż do uzyskania metalicznego połysku.

  Łączone powierzchnie czyścimy za pomocą szczoteczki, włókna niemetalicznego lub...

 4. Bezpośrednio przed przystąpieniem do lutowania nakładamy na końcówkę rury (nie więcej niż na głębokość kielicha) cienką warstwę pasty. Samego topnika używamy podczas remontów instalacji.

  Przy złączach miedź-miedź można zastosować pastę lutowniczą, która jest połączeniem topnika i spoiwa. Przyłączeniu miedzi z mosiądzem czy brązem należy stosować topnik.

  ezpośrednio przed przystąpieniem do luto­wania nakładamy ...

 5. Po wsunięciu rury do kielicha podgrzewamy złącze, nieco powyżej punktu topnienia spoiwa (tzn. "lutu"). Przykładamy do krawędzi lut, który topiąc się wciągany jest w szczelinę kapilarną.

  Po wsunięciu rury do kielicha podgrzewamy złącze

 6. Przy lutowaniu złączy trójnika, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności łączenia zależnej od jego położenia w instalacji (rys 6 a b c).

  Przy lutowaniu złączy trójnika, należy pamię­tać o zachowaniu odpowiedniej kolejności

 7. Po ostygnięciu złącza usuwamy resztki topnika lub pasty.

  Po ostygnięciu złącza usuwamy resztki topnika lub pasty

 

Lutowanie twarde - polega na łączeniu elementów w temperaturze od 590°C do 815°C i stosowane jest przede wszystkim w instalacjach:

 • centralnego ogrzewania o parametrach pracy powyżej 110°C.
 • gazowych
 • gazów ciekłych i medycznych
 • olejowych i sprężonego powietrza

 

Proces lutowania twardego jest identyczny jak w przypadku lutowania miękkiego. Lutowanie twarde wymaga dostarczenia do złącza większej ilości ciepła niż w przypadku lutowania miękkiego. W żadnym wypadku nie należy podgrzewać samego lutu. Do lutowania twardego używamy złączek z brązu i miedzi. Nie wolno wykorzystywać złączek z mosiądzu.

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc