eNIBCO Logo  
Kontakt

NIBCO Sp. z o.o. e-mail: nibco@nibco.com.pl

Dyrektor Generalny: Radosław Górecki

 

ADRESY:

Biuro Zarządu:
ul. PKP 6, 92-402 Łódź, tel. 0/42 677 56 00, faks 0/42 677 56 10

Dział Obsługi Klienta:
ul. PKP 6, 92-402 Łódź, tel. 0/42 677 56 01, faks 0/42 677 56 10

zamowienia@nibco.com.pl 

Dział Handlowy:

Z-ca Dyrektora Handlowego - Piotr Kasztelan, tel. kom. 0 601 228 927,
KasztelanP@nibco.com.pl

Doradca techniczno-handlowy - Jacek Szuligowski, tel. kom. 0 601 217 776, SzuligowskiJ@nibco.com.pl

Zakład Produkcyjny:

ul. PKP 6, 92-402 Łódź, tel. 0/42 677 56 21, faks 0/42 677 56 20

 

 MAPKA DOJAZDOWA

 

 


Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas bardzo ważna. Przekazywane nam dane wykorzystywane są jedynie do celów marketingowych. Ze swej strony pragniemy zapewnić, że wszelkie informacje powierzone nam przez Państwa, pozostają wyłącznie do naszej dyspozycji. Nie są one przekazywane bądź odsprzedawane jakiejkolwiek innej instytucji.

Przesłanie do nas Państwa danych równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97.Dz.U. 133 Poz. 883.

KRS 0000039964, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS, NIP 728 10 23 998, Kapitał zakł. 11 767 080,00 PLN

Aktualności

 

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2017 NIBCO INC.
Nibco Inc