eNIBCO Logo  
Instalacje klejone
Rury i kształtki z PVC-C   Rury i kształtki z PVC-U
DLACZEGO INSTALACJE KLEJONE NIBCO?

 

Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO są optymalne do instalacji wody ciepłej i zimnej, spełniają wymagania inwestorów, wykonawców i użytkowników. 

Posiadają atesty higieniczne PZH (czyli mogą być stosowane do wody pitnej) oraz odpowiednie aprobaty techniczne wydane przez ITB, a jakość systemu gwarantuje program ciągłej kontroli potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9001:2015. Szczególnymi zaletami tego systemu są brak kosztownych przyrządów do jego montażu, szybkość montażu, przepływ pełnym przekrojem rury pozwalający na maksymalne zmniejszenie średnic rur (brak dławienia przepływu na kształtkach) oraz znakomite właściwości ognioodporne.

ZALETY  INSTALACJI KLEJONYCH NIBCO

 1. Znakomite właściwości ognioodporne. Temperatura zapłonu PVC-U wynosi około 390°C, natomiast w przypadku PVC-C sięga nawet 433°C. Tzw. wskaźnik graniczny tlenu LOI (Limitting Oxygen Index) dla PVC-U jest równy 40, a dla PVC-C 60. Oznacza to, że materiały te wymagają przy spalaniu odpowiednio 40% tlenu (PVC-U) i 60% (PVC-C FlowGuard®). W atmosferze ziemskiej zawartość tlenu wynosi 21%, tak więc instalacje NIBCO nie podtrzymują procesu palenia i w momencie usunięciu źródła ognia następuje ich samoczynne zgaszenie. Przy spalaniu, zwłaszcza PVC-C, wydzielają się niewielkie ilości dymu, a toksyczność emitowanych do otoczenia substancji nie jest większa niż przy spalaniu drewna.
  Nie podtrzymywaniem procesu palenia                                                                                                                                                                                   
 2. Odporność chemiczna, co umożliwia przesyłanie oprócz wody, również wielu innych cieczy np.: alkoholi, soków owocowych, mleka, olejów jadalnych oraz kilkuset związków chemicznych. Z tego względu instalacje NIBCO stosuje się z powodzeniem w zakładach przemysłowych.
 3. Odporność na zjawisko korozji i zarastanie osadem. Systemy NIBCO  są chemicznie, fizycznie i bakteriologicznie obojętne dla płynącej nimi wody.
 4. Jeden z najmniejszych współ­czynników wydłużalności liniowej wśród instalacji z tworzyw sztucznych.

  Jednym z najmniejszych współ­czynników wydłużalności liniowej ...
 5. Najniższy współczynnik przewodności cieplnej wśród materiałów stosowanych w instalacjach sanitarnych, co do minimum ogranicza konieczność stosowania dodatkowych otulin izolacyjnych..

  Prostym montażem wymagającym jedynie nożyc i kleju
 6. Prosty montaż wymagający jedynie nożyc i kleju (nie potrzeba gwintownic, zgrzewarek, lutownic). Montaż w trudno dostępnych miejscach (np. w szachtach) nie jest problemem. Montaż nie wymaga zasilania placu budowy w energię elektryczną.

  Prostym montażem wymagającym jedynie nożyc i kleju 
 7. Zwiększona odporność na uderzenia w niskich temperaturach (dotyczy PVC-C).

  Zwiększoną odpornością na uderzenia ...
 8. Instalacje można  bezpośrednio zalewać betonem (pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej warstwy betonu utwierdzającej rurę).
 9. Długowieczność i najwyższa jakość wykonania. 

  Długowiecznością i najwyższą i jakością wykonania. Rury i złączki są produkowane wyłącznie w zakładach posiadających znak jakości ISO-9002
  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc