eNIBCO Logo  
Słownik

Terminy, pojęcia oraz symbole

 

Antydyfuzyjność - odporność na przenikanie gazów

CTS - Copper Tube Size - typoszereg wymiarowy rur odpowiadający systemowi wymiarowemu rur miedzianych

d - przyrost lub skurcz długości (mm)

Dt - różnica temperatur

EPDM - kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, elastomer używany m.in. jako materiał uszczelek do instalacji wodnych 

Fix Express - nazwa uchwytów plastikowych do rur  

FlowGuard Gold ® - odmiana tworzywa PVC-C; nowa ulepszona wersja Flowguard ®

FLAME SPREAD - współczynnik rozprzestrzeniania ognia np. azbest - 0, CPVC - 15, PP - 15, drewno - 100

FM (Factory Mutual) - amerykańska organizacja certyfikacyjno-badawcza związana z ochroną przeciwpożarową

Gw - gwint wewnętrzny (gniazdo)

Gz - gwint zewnętrzny (nypel)

GreenLine - odmiana tworzywa PVC-C

IPS - Iron Pipe Size - typoszereg wymiarowy rur odpowiadający systemowi rur stalowych

Kw - klejenie wewnętrzne (gniazdo)

Kz - klejenie zewnętrzne (nypel)

Klej agresywny - spoiwo oparte na mieszaninie rozpuszczalników

LO-VOC - niska zawartość substancji lotnych

LW - lut wewnętrzny

LZ - lut zewnętrzny

LOI - Limitting Oxygen Index - wskaźnik graniczny tlenu w % potrzebny do podtrzymania palenia np.: CPVC - 40, PP - 17, bawełna - 15

L - długość ramienia kompensacyjnego (cm)

l - długość rury (m)

NEXT Heat -  nazwa systemu oferowanego przez firmę NIBCO składającego się z rur wielowarstwowych PEX-Al-PEX oraz złączek zaprasowywanych i skręcanych 

Opory miejscowe - straty ciśnienia wywołane łącznikami, kształtkami oraz armaturą 

PE - polietylen

PEX - polietylen sieciowany 

PEX-Al-PEX - oznaczenie rury wielowarstwowej

PE-Xb - polietylen sieciowany metodą b-silanową. Sieciowanie zachodzi poprzez dodanie do polietylenu silanu, a następnie poddanie go działaniu wody. Jest to metoda chemiczna. Wg normy DIN 16892 minimalny poziom usieciowania dla tej metody wynosi 65%.  

PVC-U - polichlorek winylu

PVC-C - chlorowany polichlorek winylu

Primer - oczyszczacz, powoduje odtłuszczenie i wstępne zmiękczenie elementów łączonych, klejonych

PP - podpora przesuwna w wykonaniu tworzywowym

PP - polipropylen

PS - podpora stała, punkt zerowy z obustronnym przyblokowaniem w wykonaniu metalowym z wewnętrzną wkładką EPDM

SCH 40 - Schedule 40, typ rury

SCH 80 - Schedule 80, typ rury

SDR - Standard Dimension Ratio - stosunek średnicy zewn. do grubości ścianki

SMOKE DEVELOPED - wskaźnik wytwarzania dymów podczas spalania np. CPVC<50, PP- około 500

Szczęki typu "U"- jeden z rodzajów szczęk do zaciskarek stosowanych w połączeniach zaciskowych. Oznaczenie "U" informuje o kształcie szczęk

Tz - temperatura zewnętrzna (°C)

Tm - temperatura montażu

Ti - temperatura przepływającego medium

UL (Underwriters Laboratories) - amerykańska organizacja certyfikacyjno-badawcza związana z ochroną przeciwpożarową

Współczynnik Kr - określa zależność ciśnienia pracy rur od temperatury

Współczynnik rozszerzalności liniowej - określa o jaką wartość nastąpi przyrost  jednostki długości materiału przy zmianie temperatury. Współczynnik ten służy do obliczania kompensacji wydłużeń termicznych rur.

 
  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc