eNIBCO Logo  

Zalecenia dla montażu PVC-C, PVC-U

 

Zalecenia dla Wykonawców

Kilkuletnie doświadczenia instalatorów montujących instalacje sanitarne z PVC-C i PVC-U oferowane przez NIBCO zaowocowały wieloma praktycznymi uwagami, które prezentujemy poniżej. Niezależnie od zakresu robót i złożoności instalacji, wykonawca, w swoim własnym interesie, winien ściśle stosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 1. Nie należy łączyć elementów (rura / kształtka), jeśli koniec rury, przed posmarowaniem spoiwem, luźno (bez oporów) dochodzi do końca gniazda złączki. Wadliwe elementy należy wymienić na nowe wg zasad określonych "w trybie postępowania reklamacyjnego"

  Nie należy łączyć elementów (rura / kształtka), jeśli koniec rury, przed posmarowaniem spoiwem, luźno (bez oporów) dochodzi do końca gniazda złączki
 2. Przed łączeniem należy przestrzegać fazowania krawędzi końcówek rur.

  Przed łączeniem należy przestrzegać fazowania krawędzi końcówek rur
 3. Do łączenia nie wolno używać kleju, który zmienił konsystencję na galaretowatą lub jest przeterminowany. Należy stosować kleje specjalnie przeznaczone do łączenia elementów z PVC-C i PVC-U, zalecane przez NIBCO Sp. z o.o.  Kleje te bezpowrotnie tracą swoje właściwości techniczne w przypadku rozcieńczenia ich jakimkolwiek rozpuszczalnikiem.

  Do łączenia nie wolno używać spoiwa, które zmieniło konsystencję...

 4. Przy wykonaniu łączenia w technologii dwustopniowej, przed posmarowaniem elementów klejem należy stosować oczyszczacz tzw. "primer"

  Należy stosować oczyszczacz tzw. ^^ primer^]

 5. Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej 5° C oraz w deszczu. W pomieszczeniu, w którym się odbywa montaż, nie wolno używać otwartego ognia!

  Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej...

 6. Ze względu na stożkowy gwint w kształtkach PVC-U z GW należy zachować ostrożność przy ich łączeniu z gwintem metalowym GZ. Kształtki plastykowe z PVC-C i GW muszą posiadać pierścień uszczelniający [Oring] z EPDM (uszczelnienie połączenia uzyskuje się poprzez uszczelkę EPDM) Złączki z gwintem zewnętrznym PVC-C można stosować do zimnej wody. Natomiast w zastosowaniach do ciepłej wody obligatoryjne staje się stosowanie śrubunków ( nr kat. 4733). W podłączeniach pod baterię do ciepłej wody stosować kolanka śrubunkowe (nr kat 4707- 356).

  Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej...

 7. Wszelkie źródła ciepłej wody użytkowej (kotły, piece, wymienniki ciepła, rozdzielacze wymienników), mające zasilać instalację wykonaną z PVC-C, winny być zaopatrzone na wyjściu w sprawne urządzenie termostatyczne eliminujące możliwość dostania się do instalacji wody o temperaturze pracy przekraczającej 80° C. Nie przekraczać temperatury awaryjnej 95° C.  Wszelkie źródła ciepłej wody użytkowej (kotły, piece, rozdzielacze wymienników), mające zasilać instalację...

 8. Możliwość stosowania rur PVC-C NIBCO do c.w.u. przy piecach przepływowych, tak gazowych jak i elektrycznych, ustala producent tych pieców. Producent ustala również sposób zamontowania rur do pieca (doprowadzenie i odprowadzenie wody).

  Możliwość stosowania rur PVC-C NIBCO do c.w.u. przy piecach przepływowych...

 9. Dla uszczelnienia łączników gwintowanych z PVC-C i PVC-U stosować taśmę PTFE dużej gęstości, min 0,1 mm lub minimalną ilość przeczesanych pakuł lnianych. Tak w jednym jak i drugim przypadku możliwe jest stosowanie pasty PTFE. Ręczne dokręcanie połączeń powinno być wystarczające. Dopuszcza się dalsze dokręcanie za pomocą klucza z zachowaniem maksymalnej ostrożności(miękkie dokręcanie) o maksimum 1,5 do 2 obrotów.

  Dla uszczelnienia łączników gwintowanych z CPV-C i PVC-U stosować taśmę teflonową...

 10. Przed zamówieniem elementów połączeń gwintowanych i kołnierzowych dla instalacji o średnicach powyżej 2" należy skontaktować się z Działem Produktu NIBCO w Łodzi.

  Przed zamówieniem elementów połączeń gwintowanych i kołnierzowych...

 11. Uzyskanie samokompensacji wydłużeń termicznych rur jest możliwe, jeżeli wykorzystuje się warunki budowlane tj. uskoki, załamania. Zaleca się wykonywać kompensacje pionów instalacyjnych przy przejściach przez stropy.

  FP - punkt stały
  PP - punkt ślizgowy (przesuwany)


  Uzyskanie samokompensacji jest możliwe, jeżeli wykorzystuje się...

 12. W przypadku, gdy wymaganie są obejścia, należy używać obejść jednoczęściowych oferowanych przez NIBCO (nie mylić z wykonaniem kompensacji typu "U").  W przypadku, gdy wymaganie są obejścia, należy używać obejść...

 13. W przejściach przez stropy i ściany, rury PVC-C czy PVC-U należy prowadzić w rurach osłonowych. Zabrania się stosowania tulei metalowych.

  W przejściach przez stropy i ściany, rury PVC^S C czy PVC^S U należy prowadzić...

 14. Z rur PVC-C i PVC-U nie należy wykonywać instalacji gazowych i sprężonego powietrza.

  Z rur PVC-C i PVC-U nie należy wykonywać instalacji gazowych i sprężonego powietrza

 15. Próby ciśnieniowe instalacji z PVC-C i PVC-U mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem wody jako czynnika ją wypełniającego.

  Próby ciśnieniowe instalacji z PVC-C i PVC-U mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem wody jako czynnika ją wypełniającego

 16. Próbę ciśnieniową można wykonać po upływie co najmniej 2 godzin od wykonania ostatniego połączenia "klejonego". Docelowe uruchomienie instalacji wraz z osiągnięciem wszystkich parametrów zaleca się przeprowadzić nie wcześniej, niż po upływie 12 godzin od wykonania ostatniego połączenia "klejonego".
 17. Stosowanie uchwytów z wkładką elastyczną inną niż oferowane przez NIBCO winno być uzgodnione z Działem Produktu.

  Stosowanie uchwytów z wkładką elastyczną inną niż oferowane przez NIBCO winno być uzgodnione z Działem Produktu

 18. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w rurach PVC-C i PVC-U.

  Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w rurach PVC-C i PVC-USTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ JEST WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA, A NASTĘPNIE EKSPLOATACJI INSTALACJI PVC-C I PVC-U W TECHNOLOGII KLEJONEJ.

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc