eNIBCO Logo  
Gwarancja

GWARANCJA NA PRODUKTY NIBCO

WARUNKI GWARANCJI dla rur oraz złączek PVC-C, PVC-U:

 

 1. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje, że rury oraz złączki z  PVC-C, PVC-U do instalacji sanitarnych są wolne od wad wykonawczych i materiałowych.
 2. Gwarancja ta jest ważna przez:
  50 lat od daty zakupu dla rur i złączek z PVC-C, PVC-U
 3. Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotyczące wad rur i złączek zakupionych przez klienta w sieci sprzedaży NIBCO Sp. z o.o.
 4. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje wymianę wadliwego produktu na swój koszt w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji lub w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym szkodę.
 5. Gwarancja będzie honorowana jedynie w przypadku przedstawienia dowodu zakupu w postaci faktury bądź wydruku z kasy fiskalnej nie pozostawiającego wątpliwości, że produkt został zakupiony w sieci sprzedaży NIBCO Sp. z o.o.
 6. Gwarancja ogranicza się do kosztu naprawy lub wymiany produktu.
 7. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
 • rury i złączki nie zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją
 • produkt nie był przechowywany lub użytkowany prawidłowo
 • rury i złączki są użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem ( patrz: zastosowanie )
 • uszkodzenia powstały wskutek zdarzeń losowych (wyładowania atmosferyczne, katastrofa budowlana, pożar, powódź itp.)
 • szkody spowodowanej przez czynniki zewnętrzne; fizyczne lub chemiczne, np. woda o agresywnym składzie

 

Aktualności

 

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc