eNIBCO Logo  

Kompensacja

Jednym z najistotniejszych aspektów w projektowaniu i układaniu instalacji z tworzyw sztucznych jest odpowiednia kompensacja wydłużeń termicznych. Istotne jest to ze względu na fakt, że tworzywa sztuczne mają bardzo wysoki – w porównaniu z metalem - współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej czego konsekwencją jest stosunkowo duży przyrost długości rury pod wpływem nawet niewielkiego przyrostu temperatury. Mimo, że wartość tego współczynnika dla PVC-U i PVC-C jest najmniejsza spośród wszystkich tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach (nie dotyczy to rur wielowarstwowych) to i tak jest na tyle znaczna, że stosowanie kompensacji jest niezbędne.

Wydłużenie termiczne można niwelować stosując odpowiednie kompensatory. Mogą to być: ramię kompensujące „L”, odsadzka „Z” lub kompensator typu „U”. Firma NIBCO dodatkowo wprowadziła na rynek kompensator systemowy w zakresie średnic od ½” do 1” dla rur PVC-C. Może on skompensować proste odcinki rurociągu o długości do 3 m. Doskonale nadaje się do wykorzystania w prowadzeniu przewodów gdy jest bardzo mało miejsca na zastosowanie innych metod kompensacji.

Szczegółowe informacje dotyczące kompensacji i jej rodzajów są zawarte w publikacji NIBCO "Projektowanie i montaż".

Aktualności

 

  |  Gwarancja   |  Aprobaty   |  Słownik   |  Mapa strony   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc