eNIBCO Logo

Pro montéry

Doporučení pro montáž

Několikaleté zkušenosti pracovníků užívajících sanitární instalační systémy z PVC-C a PVC-U nabízené firmou NIBCO, přinesly mnoho praktických poznatků, na které vás chceme upozornit. Nezávisle na rozsahu práce a složitosti instalace, pracovník provádějící montáž by měl ve vlastním zájmu dodržovat níže uvedená doporučení.

 1. Než naneseme lepidlo, zkontrolujeme sesazení trubky a tvarovky. Jestliže trubka dosedne tzv. "nasucho" až do patky tvarovky bez jakéhokoli odporu, je nutné tvarovku podle reklamačních zásad vyměnit.

 2. Před lepením nesmíme zapomenout na zkosení hran trubek

 3. Nesmíme použít lepidlo, které změnilo svou konzistenci (zrosolovatělo) nebo má prošlou záruční dobu. Pro lepení elementů z PVC-C a PVC-U dodávaných firmou NIBCO je nutno používat speciální lepidla pro ně určené. Při použití jakýchkoli rozpouštědel lepidla ztrácí své vlastnosti.

 4. Při lepení dvoustupňovou technologií je nutno před vlastním lepením použít čistič, tzv. "primer".

 5. Po vtlačení lepené trubky do patky tvarovky je nutno pootočit trubkou o 90°, čímž se lepidlo rovnoměrně rozprostře. Abychom zabránili vysunutí trubky z tvarovky, lepené elementy držíme u sebe po dobu 15-30 s. Čím je vyšší teplota okolí, tím je kratší doba lepení.

 6. Nedoporučuje se provádět lepení při teplotě nižší než 5°C nebo při dešti.V prostoru, kde probíhá lepení, je zakázáno používat otevřený oheň!

 7. Vzhledem k tomu, že v tvarovkách PVC-U je kuželový závit, při lepení s železným závitem je nutno být opatrný. Pro plastové tvarovky z PVC-C se musí použít těsnící kroužky (O ring) z EPDM (utěsnění spoje je dosaženo právě těsněním z EPDM). Tvarovky PVC-C s vnějším závitem je možné použít tam, kde teplota vody nepřekračuje 60°C. Při vyšší teplotě je nutné použít přechodová šroubení (č. kat. 4733). Pro spoje s bateriemi pro teplou vodu se používají kolenové šroubení (č. kat.4707-356).

 8. Velké zásobníky teplé pitné vody (kotle, kamna, rozdělovače výměníků), které mají přívody vyrobené z PVC-C, musí mít zařízení pro výstup vody o správné teplotě, které eliminuje možnost překročení teploty 75°C. Nesmí se překročit kritická teplota 95°C. 9. Výrobci kotlů potvrzují možnost použití potrubí PVC-C NIBCO pro ústřední topení pro průtokové, plynové a elektrické kotle.Výrobci taktéž stanovují způsob připevnění trubek ke kotlům (vstup i výstup vody).

 10. Pro utěsnění závitových spojů z PVC-U nebo PVC-C používejte teflonovou pásku o min.síle 0,1 mm spolu s teflonovou pastou, v případě použití pasty UNIPAK použijte tuto s velmi malým množstvím koudele. Ručně dotažený spoj může být dostačující. Klíčem se doporučuje dotáhnout závit max. o 1,5 - 2 otáčky.

 11. Před objednávkou spojovacích elementů závitových a přírubových pro instalace o průměru větším než 2" je nutné kontaktovat Oddělení produkce NIBCO v Lodzi

 12. Ve většině případů architektura místností vyžaduje mnoha změn směrů vedení potrubí, čímž se vytvoří samokompenzace. Doporučuje se kompenzovat svislé instalace procházející stropy.

  FP - pevný bod
  PP - kluzný bod


 13. V případě, kdy je nutné použít závity, použijte závity nabízené firmou NIBCO. 14. Při průchodu stěnou nebo stropem použijeme obalenou trubku. Nemusíme pak použít kovového obalu pro trubku.

 15. Systém NIBCO se nesmí použít pro instalace stlačeného vzduchu nebo plynu.

 16. Pro tlakové zkoušky pro instalace z PVC-C i PVC-U musí být jako médium použita voda.

 17. Tlaková zkouška může být provedena po uplynutí nejméně 2 hodin od posledního spojování lepením. Konečné uvedení instalace do provozu se nedoporučuje provést dříve než 12 hodin od posledního spojování lepením. Tento čas je závislý také na průměru instalovaného potrubí a okolní teplotě.

 18. Použití jiných úchytů s pružnou vložkou, než které jsou nabízené firmou NIBCO, musí být odsouhlaseno zástupcem firmy NIBCO.

 19. Nedovolte, aby voda v potrubí PVC-C či PVC-U zamrzla.


DODRŽENÍ VŠECH INSTRUKCÍ UVEDENÝCH VÝŠE JE PODMÍNKOU K SPRÁVNÉ INSTALACI A PRO NÁSLEDNÉ UVEDENÍ INSTALACÍ PVC-C A PVC-U DO PROVOZU.

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc