eNIBCO Logo

Rady

Praktické rady a doporučení pro montáž a použití sanitárních instalačních systémů z PVC-C a PVC-U firmy NIBCO pro technologii spojování lepením

Několikaleté zkušenosti pracovníků užívajících sanitární instalační systémy z PVC-C a PVC-U nabízené firmou NIBCO, přinesly mnoho praktických poznatků, na které vás chceme upozornit. Nezávisle na rozsahu práce a složitosti instalace, pracovník provádějící montáž by měl ve vlastním zájmu dodržovat níže uvedená doporučení.

Projekt

Instalace je nutné realizovat přesně podle dokumentace vyprojektované odborníkem. Všechny eventuální změny musí být s projektantem konzultovány.

Diplom NIBCO

Instalací je nutno pověřit pouze tu firmu, která se prokáže diplomem o ukončení kursu NIBCO Sp. z o.o.

News

 

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc