eNIBCO Logo

Montáž měděných instalací

Montážní instrukce - pájení

Měkké pájení - spočívá ve spojování elementů při teplotě do 450°C. Používá se pro:

 • instalace studené a teplé vody
 • instalace ústředního topení v pracovních teplotách do 110°C

 

 1. Trubku dělíme kolmo k ose speciálním nářadím či pilkou na železo.

 2. Odstraníme otřepy, které by mohly znemožnit vytvoření kvalitního spoje nebo by omezovaly průtok média.

 3. Pájené povrchy čistíme pomocí kartáčku, nekovového vlákna či jemným smirkovým papírem až docílíme kovového lesku.

 4. Než přistoupíme k pájení, naneseme na konec trubky pájecí emulzi (do vzdálenosti hloubky tvarovky).

  Při spojích měd´-měd´ můžeme použít pastu, která je spojením emulze a pájky. Při spojování mědi s bronzem či mosazí používáme pájku.


 5. Po zasunutí trubky do patky tvarovky zahříváme zahříváme. Odsuneme plamen a zatavíme pájku do spáry.

 6. Při pájení t-kusu dáváme pozor na jeho postavení v instalaci. Pájíme v pořadí znázorněném na obrázku.

 7. Odstraníme zbytky pájecí emulze a pájky.

 

Tvrdé pájení - spočívá ve spojování elementů při teplotě do 450°C.Používá se především pro instalace:

 • ústředního topení pracujících o teplotách nad 110°C.
 • plynu
 • kaúalných a medicínských plynů
 • olejové a stlačeného vzduchu

 

Proces tvrdého pájení je stejný jako u pájení měkkého. Při tvrdém pájení musíme dodat spoji větší množství tepla než při měkkém pájení.V žádném případě nenahříváme samotnou pájku. Pro tvrdé pájení používáme tvarovky z mědi i bronzu. Není dovoleno používat tvarovky mosazné.

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc