eNIBCO Logo

kontakt

NIBCO Sp. z o.o.      e-mail: nibco@nibco.com.pl

Generální ředitel: Radoslaw Gorecki GoreckiR@nibco.com.pl


ADRESY:

Správní rada:

ul. PKP 6
92-402 Łódź

tel. +48/0/42 677 56 00
faks +48/0/42 677 56 10

 

 

 

KRS 0000039964, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS, NIP 728 10 23 998, Kapitał zakł. 11 767 080,00 PLN

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc