eNIBCO Logo

FAQ

1. Co je to PVC-C a PVC-U?

2. Jsou instalace PVC-U (polyvinylchloridu), používané pro studenou vodu, a PVC-C (chlorovaného polyvinylchloridu), používané pro teplou vodu, spolehlivé a vyzkoušené?

3. V čem mají instalace materiálů NIBCO hlavní výhody před jinými instalacemi?

4. Jsou lepené spoje hygienické? Říká se, že jsou vhodným místem pro bakterie Legionella Pneumophila.

5. Z jakého důvodu je pro systém NIBCO potřeba používat tolik úchytů?

6. Je jednoduché udělat chybu při montáži instalací PVC-C/PVC-U?

7. Jaké jsou nejčastější chyby při montáži instalací PVC-U/PVC-C?


1. Co je to PVC-C a PVC-U?

PVC-U - polyvinylchlorid a PVC-C - chlorovaný polyvinylchlorid jsou materiály, které se pro sanitární instalace používají už mnoho let. Istalace z PVC-U a PVC-C se používají jak v bytové výstavbě jedno- i vícepatrové, tak i v průmyslových objektech.

 

2. Jsou instalace PVC-U (polyvinylchloridu), používané pro studenou vodu, a PVC-C (chlorovaného polyvinylchloridu), používané pro teplou vodu, spolehlivé a vyzkoušené?

- PVC-U (polyvinylchlorid) był známý instalační materiál už před 2. světovou válkou, je dokonale vyzkoušený jak pro studenou vodu, tak i pro desítky jiných chemikálií

- PVC-C (chlorovaný polyvinylchlorid) se vyrábí v USA od roku 1968. V Polsku jsou systémy NIBCO všeobecně známé a používané od počátku 90-tých let. Na trubky a tvarovky PVC-C FlouwGuard Gold poskytujeme záruku 50 let. Od okamžiku uvedení instalací PVC-C/PVC-U na polský trh (i do dalších evropských zemí) jsme zaznamenali minimální počet reklamací, jejich hlavní příčinou byly montážní chyby a nedodržení doporučení výrobce.

 

3. V čem mají instalace materiálů NIBCO hlavní výhody před jinými instalacemi?

PVC-C - chlorovaný polyvinylchlorid má nejlepší technické parametry ze všech používaných instalačních materiálů:
- tepelná roztažnost a = 0,062 mm/m°K, více než dvakrát menší než u široce používaného polypropylenu.
- tepelná vodivost I = 0,16 W/m°K. Takto nízká hodnota tepelné vodivosti dovolila zmenšit tloušťku izolace až ji dokonce eliminovat, čímž se snížily náklady na instalace. Index tepelné vodivosti PVC-C je 240krát nižší než u oceli a 2400krát nižší než u mědi.

 • instalace nepodléhají korozi.
 • instalace PVC-C/PVC-U nepodléhá procesu hoření, materiál je samozhášivý. Kyslíkový index je 42, což znamená, že pro hoření je potřeva 42% kyslíku.
 • má vysokou mechanickou odolnost, což dovolilo zmenšení tloušťky stěn trubek. Toto je důležité hlavně při instalaci ve stěnách, není třeba hlubokých drážek. Velmi důležité je to pro velkoplošné stavitelství.

 

 

4. Jsou lepené spoje hygienické? Říká se, že jsou vhodným místem pro bakterie Legionella Pneumophila.

Lepidla používané pro lepení instalací NIBCO jsou směsi rychle se odpařujících rozpouštědel. Z tohoto důvodu proces lepení (od okamžiku nanesení lepidla mezi trubku a tvarovku do momentu ztvrdnutí) nemůže být delší než 1 min. Pojivo je jen prostředníkem v procesu difuze - pronikání částic trubky do tvarovky a zpět, přičemž se spontánně odpařuje. V místě spoje se vytvoří prstenec tvořený PVC-C nebo PVC-U a pigmentem použitým k obarvení pojiva.

Můžeme dodat, že pojivo plní stejnou roli, jako svar při spojování svařováním.

Sídlištěm bakterií Legionella Pneumophila může být vnitřní stěna jakékoli instalace, ale hlavně v místech pomalého proudění nebo v místech bez proudění. Bakterie se množí v rozmezí teplot od 20° do 55°C. Instace, ve kterých protéká voda o teplotě nižší než 20°C anebo chlorovaná voda, nejsou náchylné na napadení bakteriemi. V instalacích teplé vody je nutno periodicky zvyšovat teplotu na 60°-70°C. Právě vysoká teplota očistí potrubí od eventuálně vzniklých bakterií. Přesto jsou nutné pravidelné rozbory vody, které vypovídají o čistotě vody procházející celým potrubím.

 

5. Z jakého důvodu je pro systém NIBCO potřeba používat tolik úchytů?

Každý instalační materiál má svou specifickou tuhost. Je jiná u plastů a jiná u oceli. Plastové instalace můžeme rozdělit na dvě části: pevné a pružné. Instalace NIBCO patří do první skupiny, ale vlivem teploty se stávají částečně elastické. Tomu je nutné přizpůsobit celý instalační systém. Při správné montáži trubek, určené pro teplotu až 70°C, požíváme kluzné úchyty každý 0,65 m. Při použití pro svislé potrubí při stejných podmínkách můžeme rozestupy zvětšit o 20%.

 

6. Je jednoduché udělat chybu při montáži instalací PVC-C/PVC-U?

Velkou výhodou montáže instalací systému NIBCO je její jednoduchost, ale vyžaduje také opatrnost. Každý instalační systém je nutno instalovat podle instrukcí výrobce. Na všech prodejních místech jsou k dispozici montážní instrukce a informační letáky Příručka instalaréra, které obsahují rady na téma nejčastějších montážních problémů. Navíc Výrobní oddělení NIBCO Vám kdykoli poskytne radu nebo pomoc (tel +48 042 677 56 00). Poskytujeme také bezplatná školení, přizpůsobíme se místně i časově.

 

7. Jaké jsou nejčastější chyby při montáži instalací PVC-U/PVC-C?

 1. Nedostatečná nebo vůbec žádná tepelná kompenzace.

  Instalace prováděné nad povrchem jsou většinou bezhavarijní. Ve většině případů architektura místností vyžaduje mnoha změn směrů vedení potrubí, čímž se vytvoří samokompenzace. Jediným citlivým místem u uložení trubek je vlastní rozmístění kluzných uložení, obzvlášťv místech kolen při změně směru instalace. Důležitou věcí je stanovení délky kompenzačního ramene. Nevhodné umístění kluzného uložení může způsobit eliminaci přirozené tepelné samokompenzace.

  Opakovanou chybou při montáži je zabetonování instalací do podlahy, při současném použití termoizolace a obkladů peszel. V tomto případě instalátoři zapomínají na nutnost kompenzace prodloužení a smrštění trubek, které jsou uvnitř obkladů. Stlačitelnost termoizolačních a peszel obkladů (tloušťka obkladů) nestačí pro kompenzaci změny rozměrů trubek.

  Ještě větší chybou je izolování trubek před zabetonováním anebo nezaizolování tvarovek. V tomto případě se vytvoří nezáměrně nekontrolovatelná místa - nulové body. Existuje způsob uložení potrubí bez nutnosti tepelné kompenzace. Je to zabetonování instalací bez jakéhokoli obložení. Jedinou nezbytnou podmínkou je zachování odpovídající tloušťky betonové vrstvy - z každé strany 2,5 - 2,7 cm pro trubky o průměru ??? - v místě, kde trubka vychází z betonu. Takto je trubka zabezpečena před poškozením a beton před vydrolením.
 2. Nesprávné rozmístění pevných bodů

  Nesprávné rozmístění pevných bodů se nejčastěni vyskytuje u větvících se instalací, např. u svislých rozvodů prováděných v šachtách. Neexistence nulového bodu u svislé roztrojky způsobuje pohyb nainstalované větve, která ale nemusí mít vždy možnost kam (také malé otvory v budovaných přepážkách).
 3. Přehřívání instalací

  Před výběrem ohřívacího zařízení, které bude použito pro plastové instalace, je nutno seznámit se s instrukcemi pro obsluhu. V těchto instrukcích výrobce podává informace o způsobu regulace teploty i o způsobu připojení.

  Chybná činnost termoregulačního zařízení nebo jeho nefunkčnost mohou vést k přehřátí instalací. Teplota vyšší než 100°C způsobuje vznik páry, je doprovázena vzrůstem tlaku a výsledkem je prasknutí trubky.
 4. Nepravidelné spoje

  Chyby u slepovaných spojů se vyskytují jen zřídka, a to nejčastěji u instalací o velkých průměrech - více než 2". Jsou způsobeny většinou překročením času lepení, nedoražení trubky dovnitř tvarovky, nezkosení koncových částí, což zapříčiňuje nerozvnoměrné rozmístění lepidla, nebo také slepování bez použití lepidla. Setkáváme se též s rozpojením trubky v průběhu lepení. I když je celá instalace tedy provedena správně, mohou chyby při procesu lepení zapříčinit netěsnosti spojů.
  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc