eNIBCO Logo

slovník

Dt - rozdíl teplot

d - prodloužení nebo smrštění délky (mm)

CTS - Copper Tube Size - rozměr měděných trubek

FlowGuard Gold® - modifikace materiálu PVC-C; vylepšená verze Flowguard®

FLAME SPREAD - koeficient šíření plamene, např. azbest - 0, CPVC - 15, PP - 15, dřevo - 100

Gw - závit vnitřní

Gz - závit vnější

GreenLine - modifikace materiálu PVC-C

IPS - Iron Pipe Size - rozměr železných trubek

Kw - vnitřní lepení

Kz - vnější lepení

Agresivní lepidlo - pojivo složené ze směsi rozpouštědel

LO-VOC - nízký obsah těkavých látek

LW - spoj vnitřní

LZ - spoj vnější

LOI - Limitting Oxygen Index - kyslíkový index v %, minimální množství kyslíku, potřebné k hoření, např. CPVC - 40, PP - 17, bavlna - 15

L - délka ramene kompenzujícího prodloužení (cm)

l - délka trubky (m)

PVC-U - polyvinylchlorid

PVC-C - chlorovaný polyvinylchlorid

Primer - čistič, podporuje odmaštění a změknutí lepených součástí

PP - kluzný úchyt pro uložení materiálu

PS - pevné uchycení, bod nula s oboustranným připevněním ke kovovému úchytu, uvnitř podložka z EPDM

SCH 40 - Schedule 40

SCH 80 - Schedule 80

SDR - Standard Dimension Ratio -standardní rozměrový poměr poměr vnějšího průměru a tloušťky stěny

SMOKE DEVELOPED - index vzniku dýmu v průběhu spalování, např. CPVC<50, PP- kolem 500


Tz - teplota okolí (°C)

Tm - montážní teplota

Ti - teplota proudícího média

Wsoikczynnik Kr - Převodní součinitel Kr - definice závislosti pracovního tlaku v trubce na teplotě

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc