eNIBCO Logo

atesty

PVC-C/PVC-U

 

1.Autorizovaná osoba č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín
Autorizace číslo: 18/1999 ze dne 11.8.1999 a 63/1999 ze dne .10.12 1999

CERTIFIKÁT
č. 02 003.1 V/AO/a vydaný ľadateli:
NIBCO Spólka z o. o. UL. PKP 6, 924 02 LOD., Polsko

identifikacní číslo: 616
na výrobek:

Trubky a kompletační prvky z PVC-U, spojované lepením pro tlakové rozvody pitné a uľitkové vody, typ SCH 40 (ASTM DI785) typ PN 9, PN 12, PN 15 (EN 1452) výrobce:

NIBCO Spólka z o. o. Polsko - trubky NIBCO, INC., U.S.A. - tvarovky
u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
poľadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.,
zákona 102/2001 Sb a zákona č. 205/2002 Sb.

Výąe uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem potvrzuje, ľe u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními poľadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizovanými

Stavebním technickým osvědčením STO-AO224-590/ 2002/a v platném zněni

Nedílnou součástí certifikátu je následující doklad, klery je přílohou certifikátu: Závčrečný protokol č.j. 7935 0180/2002 a 7935 0457/2002

Autorizovaná osoba současně konstatuje, ľe výrobce má zajiątěny předpoklady pro trvalé dodrľování jakosti výrobků ve výrobě.


2.Autorizovaná osoba č. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín

Autorizace Číslo: 18/1999 ze dne 11.8.1999 a fi.1/1999 ze dne 30.12.1999

CERTIFIKÁT

č. 02 1226 V/AO vydaný výrobti:

NIBCO Sp. z o. o. Ul. PKP 6, 924 02 LÓD., Polsko

identifikacní číslo: 616 na výrobek:
Potrubní rozvody z neměkřeného polyvinylchloridu (PVC-C), d 1/2" - 2",
SDR 11, PN20, systém FLOWGUARD GOLD, GREENLINE - řada CTS a
SCH 80, pro tlakové rozvody pitné a teplé uľitkové vody
u kterého bylo provedeno posouzeni shody podle ustanoveni § 12 zákona č. 22/1997 Sk. o
technických poľadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve zněni zákona
č.71/2000 Sb.

Výąe uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem potvrzuje, ľe u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními poľadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizovanými

Stavebním technickým osvědčením STO - AO224-959/ 2002 v platném zněni
Nedílnou součástí certifikátu je následující doklad, klery je přílohou certifikátu:

Závčrečný protokol č.j. 7935 0274/2002

Autorizovaná osoba současně konstatuje, ľe výrobce má zajiątěny předpoklady pro trvalé dodrľování jakosti výrobků ve výrobě.

News

 

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2017 NIBCO INC.
Nibco Inc