eNIBCO Logo

Záruka

ZÁRUKA NA VÝROBKY NIBCO

 

Trubky z PVC - C (chlorovaný polyvinylchlorid)



CHARAKTERISTIKA

 • instalace teplé a studené vody o rozměrech od 1/2" - 2"
 • maximální teplota 70°C
  (havarijní 95° C)
 • pracovní tlak - shodně s katalogem

POUŽITÍ

 • Instalace studené vody z PVC-C i PVC-U
 • Instalace teplé vody z PVC-C
 • Instalace průmyslových médií z PVC-C i PVC-U (po konzultaci s výrobcem)
 • Klimatizace

 

Tvarovky a trubky z PVC - U (polyvinylchlorid)



CHARAKTERISTIKA

 • instalace studené vody od 1/2" - 4"
 • teplota do 45° C, pitná voda do 20° C
 • pracovní tlak - dle katalogu

POUŽITÍ

 • Instalace studené vody z PVC-C i PVC-U
 • Instalace teplé vody z PVC-C
 • Instalace průmyslových médií z PVC-C i PVC-U (po konzultaci s výrobcem)
 • Klimatizace

 

Pájecí tvarovky z mědi o rozměrech 8 - 108 mm



CHARAKTERISTIKA

 • měd´odkysličená fosforem Cu+Ag > 99,90%, P od 0,015 do 0,040%
 • CU DHP podle ISO 1190-1 UNS C12200
 • Parametry použití:
 • 1,6 MPa (8mm - 28mm) při 110° C
 • 1 MPa (35mm - 108mm) při 110° C
 • Max.prac.teplota 204° C



POUŽITÍ

 • Instalace studené a teplé vody
 • Instalace ústředního topení
 • Plynové instalace
 • Instalace tekutých a medicínských plynů
 • Klimatizace a chlazení
 • Instalace stlačeného vzduchu
 • Olejové instalace

 

PODMÍNKY ZÁRUKY:
 1. NIBCO Sp. z o.o. zaručuje, že tvarovky z mědi, PVC-C a PVC-U či trubky z PVC-C/PVC-U pro sanitární instalace jsou bez výrobních a materiálových vad.
 2. Záruka je platná 50 let pro výrobky NIBCO zmíněné v bodě 1.
 3. Záruka zahrnuje pouze reklamace týkající se vad trubek a tvarovek zakoupených klientem v prodejní síti NIBCO Sp. z o.o.
 4. NIBCO Sp. z o.o zaručuje výměnu vadného produktu na svoje náklady do 30 dnů od nahlášení reklamace nebo v termínu odsouhlaseném s oznamovatelem škody.
 5. Záruka bude uskutečněna jedině v případě doložení fakturou či pokladním blokem, že byl výrobek zakoupen v prodejní síti NIBCO Sp. z o.o.
 6. Záruka zahrnuje náklady na opravu či výměnu výrobku.
 7. Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • trubky či tvarovky nebyly nainstalovány v souladu s instrukcemi
  • výrobek nebyl řádně uskladněn či používán
  • trubky a tvarovky nejsou používány dle svého určení ( viz.použití)
  • poškození vzniklo v neočekávaných případech( přírodní katastrofy, požár budovy,povodeň..)
  • škody způsobené vnějšími vlivy;fyzické či chemické poškození,např.voda o agresivním složení.

News

 

  |  Záruka   |  atesty   |  slovník   |  mapa služeb   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc