eNIBCO Logo

За монтажници

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Благодарение на дългогодишния опит на специалисти, монтиращи водопроводни инсталации от CPVC и PVC предлагани от NIBCO, позволяваме си да предложим някои полезни съвети и напътствия. Независимо от обема на работата и сложността на инсталацията, в интерес на изпълнителя е строго да спазва следните инструкции:

 1. Не трябва да се лепят елементите, ако краят на тръбата преди намазване с лепило влиза без съпротивление до края на гнездото на свръзката. Дефектните елементи могат да бъдат подменени.

  Nie należy łączyć elementów (rura / kształtka), jeśli koniec rury, przed posmarowaniem spoiwem, luźno (bez oporów) dochodzi do końca gniazda złączki
 2. Преди “лепенето “ трябва да се следи за калиброването на ръбовете на края на тръбите.

  Przed łączeniem należy przestrzegać fazowania krawędzi końcówek rur
 3. За лепенето не бива да се използуват лепила, които са се желирали или с изтекъл срок на годност. Задължително е да се използуват специални лепила предназначени за свързване на елементите от CPVC и PVC, предлагани от фирма “Pavirani” гр. Пловдив. Тези лепила загубват безвъзвратно техническите си свойства в случай на разреждане с каквито и да е разредители.

  Do łączenia nie wolno używać spoiwa, które zmieniło konsystencję...

 4. При изпълнение на “лепене “ в двустепенна технология преди намазване на елементите, трябва да се използува почистащо средство т.нар. ”PRIMER”.

  Należy stosować oczyszczacz tzw. ^^ primer^]

 5. Не се препоръчва лепенето да бъде извършвано при температура по-ниска от 5ºС, а също и по време на дъжд. В случай на неподходящо време, лепенето трябва да бъде извършвано в отоплявано помещение. В помещение, в което се извършва лепенето, не трябва да има открит огън.

  Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej...

 6. Поради конусообразна резба във фитингите от CPVC и PVC с вътрешна резба трябва да се внимава при свързването им с метална външна резба. Пластмасовите фитинги от CPVC с вътрешна резба трябва да притежават уплатнителен пръстен от EPDM. Връзки с вътрешна резба CPVC може да се прилагат там, където температурата на водата не надвишава 60ºС. Над тези температури задължително е прилагането на преходи (кат. № 4733), при преход към батерия за топла вода да се прилага колянов преход (кат. № 4707-356).

  Nie zaleca się łączenia w temperaturze poniżej...

 7. Всякъкви източници за гореща вода за отопление и топла вода за битови нужди (котли, пещи, обменни разпределители), които захранват инсталация от CPVC, на изхода трябва да са оборудвани с изправен термостат, за да се изключи възможността за проникване на вода с температура по-висока от 80ºС в инсталацията. Инсталацията от CPVC не бива да се свързва с котли, захранвани с въглища и дърва. Не трябва да се допуска при аварии температурата да надмине 95ºС.  Wszelkie źródła ciepłej wody użytkowej (kotły, piece, rozdzielacze wymienników), mające zasilać instalację...

 8. Начинът на свързване на CPVC тръби на NIBCO към отоплителен котел, който се използва и за затопляне на вода за битови нужди, се определя от производителя на котела. Производителят определя също и начина на монтиране на тръбите довеждащи и отвеждащи водата от котела.

  Możliwość stosowania rur PVC-C NIBCO do c.w.u. przy piecach przepływowych...

 9. За уплътняване на резбови връзки от CPVC и PVC да се употребява гъста PTFE лента с дебелина мin. 0.1 мм заедно с PTFE паста. Когато се използва паста “UNIPAK”, необходима е употреба на минимално количество срегани ленени калчища. Ръчно завиване ан връзката може може да бъде достатъчно. Допустимо е по-нататъчно завиване с ключ max. 1.5-2 оборота, но това трябва да става с повишено внимание.

  Dla uszczelnienia łączników gwintowanych z CPV-C i PVC-U stosować taśmę teflonową...

 10. За поръчка на елементи с по-голям диаметър от 2", свържете се с фирма “Pavirani”гр. Пловдив.

  Przed zamówieniem elementów połączeń gwintowanych i kołnierzowych...

 11. Инсталацията трябва да бъде направена, така че да е обезпечена компенсация за удължението на материала, произтичаща от разликите в температурата на водата по време на експлоатация. Затова могат да бъдат използвани естествените условия на строежа – например колони, комини и др. Зада се скрият компенсационните рамене и елементи, се препоръчва те да се поставят в плочата между етажите. Трябва да се спазва правилото една отсечка да не бъде по-дълга от 4 м с компенсационно рамо с минимална дължина на 30 см. За по-големи разстояния да се употребяват U – образни изчислени компенсации.

  FP - Постоянно закрепване
  PP - Приплъзваща скоба 


  Uzyskanie samokompensacji jest możliwe, jeżeli wykorzystuje się...

 12. В случай когато трябва тръбите да минават една върху друга да се използват прехвърлящи дъги, предлагани от фирма NIBCO.  W przypadku, gdy wymaganie są obejścia, należy używać obejść...

 13. При преминаване на тръбите от CPVC и PVC през плочи и стени да се използват гофрирани тръби.

  W przejściach przez stropy i ściany, rury PVC^S C czy PVC^S U należy prowadzić...

 14. CPVC и PVC не трябва да се използват за инсталации на газ или сгъстен въздух.

  Z rur PVC-C i PVC-U nie należy wykonywać instalacji gazowych i sprężonego powietrza

 15. Проби под налягане на инсталациите от CPVC и PVC могат да се провеждат изключително само с вода.

  Próby ciśnieniowe instalacji z PVC-C i PVC-U mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem wody jako czynnika ją wypełniającego

 16. Проба под налягане може да бъде проведена най-рано 2 часа след направа на последната “лепена” връзка. Пускане на инсталацията в действие с постигане на всички параметри е препоръчително да се проведе най-рано 12 часа след направа на последната “лепена” връзка. Времето за завършен процес на лепене варира в зависимост от дебелината на стените на тръбите и околната температура.
 17. Използването на скоби с гумена вложка, различни от предлаганите от фирма NIBCO, трябва да бъде съгласувано с дистрибутора на фирма NIBCO – фирма “Pavirani” Пловдив.

  Stosowanie uchwytów z wkładką elastyczną inną niż oferowane przez NIBCO winno być uzgodnione z Działem Produktu

 18. Да не се допуска замръзване на водата в CPVC и PVC тръби.

  Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w rurach PVC-C i PVC-UТочното прилагане на горепосочените препоръки е условие за правилно изпълнение и експлоатация на инсталации от CPVC и PVC по технологията на студено лепене.

  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc