eNIBCO Logo
Монтаж - Инсталации от CPVC и PVC
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОНТАЖА НА ИНСТАЛАЦИИ
ОТ CPVC И PVC НА ФИРМА NIBCO

 

1. Преди намазването с лепило свързваните елементи трябва да се проверят. Тръбата трябва да влиза свободно до 2/3 от дълбочината на гнездото на фитинга.

Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy...

2. Рязането на тръби най-добре е да стане с специални ножици, а при тръби с по-големи размери - с ролков тръборез. Това може да стане и с обикновена ножовка за метал. При всички случаи за да се обезпечи оптимална връзка на тръбата с фитинга, тръбата трябва да се отреже перпендикулярно на нейната ос.

Ciecie rur najlepiej jest wykonać...3. След отрязването края на тръбата трябва да се подравни и калиброва със специален уред-калибратор, пила или шкурка.Калиброването предотвратява изтласкването на лепилото навътре в фитинга при вкарването на тръбата. Предназначени за залепването елементи се почистват със сух парцал за да се отстранят стърготини и други замърсявания.

Końcówki przeciętych rur należy zfazować4. Двете повърхности предназначени за свързване се обработват с почистващо средство “PRIMER”, което допълнително омекотява. Това осигурява по-добро проникване на лепилото в материала. Употребата на почистващо “PRIMER” не е задължителна, когато се използва лепило “ONE STEP”. Това се отнася само за инсталации от FlowGuard Gold. Непосредствено след третирането на повърхността с почистващо средство “PRIMER” трябва да се положи лепило върху края на тръбата, а след това в гнездото на фитинга.

Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy oczyszczaczem5. След бързото вкарване на тръбата във фитинга тя трябва да се завърти също бързо на 90º с което целим равномерно разпределение на лепилото.

Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min6. Свързваните елементи трябва да се задържат за 15-30 сек. Правилно направената връзка се характеризира с равномерно тънък слой от лепило около тръбата на мястото на свръзката. Излишъкът от лепило се отстранява със сух парцал.

Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek7. За свързване на тръбите и фитингите от CPVC и PVC да се използуват само лепилата препоръчвани от фирма NIBCO.Do łączenia rur i kształtek PVC-U i PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu przeznaczonych

 

Времето, което е необходимо да получи съединението и необходимата трайност  зависи от температурата, при която става свързването, както и от диаметъра на съединяваните елементи. И така за:

 

Температурата
при която
    става     
   свързването     
Диаметър на тръбата
Bpeмe
нa схънeнe лепилото
Времето след което
може да се провери под налагане
1,05 МПа

15°С- 40°С

до 1 1/4" (32 мм) 
до 2" (50 мм) 
до 8" (200 мм) 
 15 мин.
 30 мин.
 60 мин.
 1 час
2 часа
6 часа

 5°С - 15°С

до 1 1/4" (32 мм) 
до 2" (50 мм) 
до 8" (200 мм) 
 1 час
2 часа
4 часа
 2 часа
4 часа
12 часа

- 20°-  5°С

до 1 1/4" (32 мм) 
до 2" (50 мм) 
до 8" (200 мм) 
 3 часа
6 часа
12 часа
 8 часа
16 часа
48 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  При влажности воздуха выше 60% указанное время следует увеличить на 50%.

8. При свързване с други системи или уреди за студена вода могат да се използуват пластмасови преходи с външна резба. При инсталации за топла вода да се използуват само преходи пластмаса-метал.

Przyłączeniu z innymi systemami bądź urzą­dzeniami do instalacji

 

В нашия каталог може да намерите всички необходими ассесоари, уреди и лепила. Молим да се запознаите с ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, където поместихме много практически съвети и препоръки за монтажници изпълняващи инсталации по система NIBCO.

  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc