eNIBCO Logo
Монтаж - Медни инсталации

МЕКО ЗАПОЯВАНЕ

МЕКО ЗАПОЯВАНЕ е свързване на елементи при темп.до 450ºC и се прилага за:

 • инсталации за топла и студена вода
 • отоплителни инсталации работещи при темп. до 110 ºC

 

 

 1. Да се разреже тръбата перпендикулярно на нейната ос, да се почисти и да се загладят ръбовете.

  Usuwamy zadziory, których ewentualne pozostawienie uniemożliwiłoby wykonanie prawidłowego połączenia...

 2. Отстраняваме неравностите по края на тръбата, които биха могли да направят невъзможна направата на правилна връзка и биха затруднили преминаването на течностите. Да се избягва калиброване на тръбата.

  Usuwamy zadziory, których ewentualne pozostawienie uniemożliwiłoby wykonanie prawidłowego połączenia...

 3. Да се използва шкурка или стоманена четка с цел почистване на тръбата и гнездото докато се появи лъскав метал.

  Łączone powierzchnie czyścimy za pomocą szczoteczki, włókna niemetalicznego lub...

 4. Непосредствено преди запояването на края на тръбата (не повече от дълбочината на гнездото на фитинга) да се нанесе тънък слой запояваща паста. Така, че свързваните повърхности да бъдат покрити изцяло. За ремонти да се използва само флюс.

  За свързване на два медни елемента може да се използува запояваща паста. За свързване на медни елементи с бронзови или месингови - трябва да се използва флюс.

  ezpośrednio przed przystąpieniem do luto­wania nakładamy ...

 5. След вкарването на тръбата в гнездото на фитинга да се загрее връзката малко над точката на топене на припоя.Припоят да се допре към ръба, който топейки се е засмукван в капилярния процеп.

  Po wsunięciu rury do kielicha podgrzewamy złącze

 6. При запояване на тройници да се спазва реда на свързване в зависимост от тяхното разположение в инсталацията (рис.6 а, б , в).

  Przy lutowaniu złączy trójnika, należy pamię­tać o zachowaniu odpowiedniej kolejności

 7. Излишъкът от флюса или паста да се премахне докато е мек, използвайки четка или специална тъкан за почистване.

  Po ostygnięciu złącza usuwamy resztki topnika lub pasty

 

ТВЪРДОТО ЗАПОЯВАНЕ - състои се в свързване на елементи при темп. над 450ºC и се прилага за:

 • отоплителни инсталации с работна температура над 110 ºC;
 • газови инсталации;
 • инсталации за течни и медицински газове;
 • инсталации за масла и сгъстен въздух.

 

Начинът на работа при твърдото запояване е еднакъв с този на мекото запояване .Твърдото запояване изисква по-голямо количество топлина отколкото мекото запояване. В никакъв случай не бива да бъде подгряван самият припой. За твърдото запояване да се използуват бронзови и медни фитинги. Не се допуска използуване на месингови фитинги.

  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc