eNIBCO Logo
Медни инсталации
Kształtki miedziane

МАТЕРИАЛ

Медни фитинги (серия 5000)

 • колена с външно и вътрешно запояване 45º и 90º
 • колена 45º и 90º
 • тройници обикновени и редукционни
 • дъги и полудъги
 • тапи, нипели, преходи

Месингови фитинги (серия 4000)

 • колена с резба и с гнездо за запояване
 • тройници с резба и с гнездо за запояване
 • колена с уши за закрепване с резба и гнездо за запояване
 • муфи, нипели и преходи с резба и гнездо за запояване

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • инсталации за студена и топла вода
 • отоплителни инсталации;
 • газови инсталации;
 • охладителни и климатични системи;
 • инсталации за сгъстен въздух;
 • инсталации за масла.

ТЕХНИТЕ ПАРАМЕТРИ

Медни фитинги за капилярно запояване

 • мед редуцирана(откислена) с фосфор Cu+Ag > 99,90%, P от 0,015до 0,040%
 • Cu-DHP по ISO 1190-1

 Резбовани месингови фитинги за капилярно запояване

 • месингови фитинги CW617N по EN12165

 Работно налягане:

 • 1,6MPa (8mm-28mm),
 • 1 MPa (35mm - 108 mm)


Температура на работа до 204º C

ЗАЩО МЕД ?

 • Медта е устойчива към “умора на материяла”.
 • При правилно проектирана и изпълнена инсталация за отопление не се появява корозия.
 • Устойчива е към температурни колебания и ултравиолетови лъчи.
 • Медните инсталации не се нуждаят от ремонти и поддръжка
 • Медта има антибактериологично действие, спира размножаване на бактериите и ги унищожава във водата.
 • Медта е надеждна защита за отрови и вредни външни влияния. Никакви течни или газови замърсявания не проникват през медта във водата.
 • Медните инсталации са екологично чисти понеже подлежат на претопяване и преработка.
 • Обучението за монтажници е относително лесно.
 • При медните инсталации проба под налягане може да бъде проведена веднага след изпълнението им.
 • Медните тръби лесно се огъват и това позволява използуване на по-малко количество фитинги.
 • Тръбите в експлоатационно състояние са твърди и нямат нужда от много опори.

 

 

  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc