eNIBCO Logo
РЕЧНИК

Обозначения

 
ВЛ - вътрешно лепене (в гнездото)

ВнЛ - външно лепене (нипел)

ВР - вътрешна резба (в гнездо)

ВнР - външна резба (нипел)

Ж - вътрешно запояване

М - външно запояване

CTS - Copper Tube Size - размери на медните тръби

IPS - Iron Pipe Size - размери на стоманените тръби

LO-VOC - намалено съдържание на летливи вешества

LOI - Limitting Oxygen Index - показател на кислорода

L - дължина на компенсиращото рамо (cm)

l - дължина на (m)

PVC-U - поливинилхлорид

PVC-C - хлориран поливинилхлорид

SCH 40 - Schedule 40 - за по-ниско налагане

SCH 80 - Schedule 80 -  за по-високо налагане

SDR - Standard Dimension Ratio - съотношението на вътрешния диаметър към дебелината на стената

 
  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc