eNIBCO Logo
СЕРТИФИКАТИ

Инсталационната система NIBCO e внесена за първи път в България от фирма „PAVIRANI” и притежава всички необходими сертификати:

1. САНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 04564 от 2002г. издадено от МИНИСТЕРСТВО на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

2. СЕРТИФИКАТ ЗА СБОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ № 023-НСИСОССП - 099.17.12.07  (Трьби и свързващи части от непластифициран поливинилхлорид PVC-U с търговска марка NIBCO).

3. СЕРТИФИКАТ ЗА СБОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ № 023-НСИСОССП - 098.17.12.07  (Трьби и свързващи части от Хлориран поливинилхлорид PVC-C с търговска марка NIBCO: "FlowGuard Gold" и "GreenLine").

 

 
  |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2017 NIBCO INC.
Nibco Inc