eNIBCO Logo
ГАРАНЦИЯ

50- ГОДИШНА гаранция за изделията на NIBCO

УСЛОВИЯТА НА ГАРАНЦИЯТА:
 1. Фирма NIBCO гарантира, че фитингите от: мед, PVC-C и PVC-U, а също така тръбите от PVC-C и PVC-U предназначени за гореспоменатите инсталации нямят производствени дефекти и дефекти в материала.
 2. Гаранцията е валидна:
  50 lat 50 години от датата на закупуване на продуктите NIBCO от клиента
 3. Гаранцията се отнася само за дефектите на тръби и фитинги закупени от магазините в мрежата на фирмата NIBCO.
 4. Фирмата NIBCO гарантира подмяната на дефектните продукти за своя сметка в 30 дневен срок от датата на рекламацията или при условия съгласувани с рекламиращия.
 5. Гаранцията ще се признава само в случаите, когато бъдат представени доказателства за покупка като фактура или касова бележка, които са издадени от магазините от мрежата на фирмата NIBCO.
 6. Гаранцията се ограничава в поправка или подмяна на конкретния продукт.
 7. Гаранцията губи валидност в следните случаи:
  •Тръбите и фитинги не са инсталирани съгласно инструкциите
  •Изделията не са били съхранявани или използвани правилно
  •Тръбите и фитинги не са били използвани по предназначение
  •Повредите са настъпили в следствие на бедствия (пожари, наводнения, мълнии, строителни аварии и др.

     |  ГАРАНЦИЯ   |  СЕРТИФИКАТИ   |  РЕЧНИК   |  КАРТА НА СТРАНИЦАТА   |  
® Registered Trademark of NIBCO
© 1998-2019 NIBCO INC.
Nibco Inc